Giới thiệu

Chào mừng đến với Công Ty Cổ Phần Kho Vận Bình Minh – AUROTRANS, một Công ty đầy kinh nghiệm và toàn diện trong  lãnh vực dịch vụ kho, hậu cần và nhà xưởng cho thuê . Ban lãnh đạo tận tâm. Từ thủ kho cho đến chủ doanh nghiệp, với bề dầy kinh nghiệm và lòng tận tụy tạo nên sự khác biệt không gì so sánh được. Nhận thức rằng chúng tôi tiếp giúp công ty của quý vị tạo nên lợi nhuận... xem tiếp

Dịch vụ